KEURING VRACHT EN PERSONEN KLEPPEN

De Arbowet verplicht u om alle laadkleppen minimaal één keer per jaar te laten keuren. Met een door LPK goedgekeurde laadklep bent u zeker van betrouwbaarheid, waardoor u uw medewerkers veilig kunt laten werken en onnodige vertraging kunt voorkomen.

WERKZAAMHEDEN

Een deskundige keuring van laadkleppen is van groot belang om veiligheid van uw medewerkers te waarborgen en de gevolgen van defecten te voorkomen. Daarom is RAI Vereniging in 2000 LPK gestart. LPK-keuringen worden altijd uitgevoerd door speciaal opgeleide keurmeesters en voldoen aan de Europese CEN norm 1756-1 (laadkleppen voor goederen) en 1756-2 (personenliften). Regelmatig uitgevoerde steekproeven door de onafhankelijke instantie DEKRA garanderen de kwaliteit van het keurmerk.

Maak een afspraak.
Een gecertificeerd keurmeester keurt uw laadklep.
U ontvangt het digitale keuringsbewijs dat een jaar geldig is.

© Copyright FLPC 2020